24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#Spoznaj svojo hrano
foto: Nataša Košmerl foto: Nataša Košmerl foto: Nataša Košmerl foto: Nataša Košmerl
foto: Nataša Košmerl

Oblikovalke iz skupine so ustanovile društvo Re-Generacija, v okviru katerega razvijajo projekte, ki so se začeli na BIO 50. Pri projektu Japonski dresnik- prijazni sovražnik so s podporo Mestne občine Ljubljana raziskovale možne uporabe invazivne tujerodne vrste. Delo jih je pripeljalo do celuloze iz dresnika, iz katerega so spomladi izdelale prve vzorce papirja. Jeseni je projekt podprlo Ministrstvo za kulturo, MAO pa je vstopil kot producent. Skupaj smo vzpostavili partnerstvo z Inštitutom za celulozo in papir, društvom Re-Generacija, Mojstrsko delavnico Vevče in Oddelkom za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO ter odprli neslutene možnosti uporabe celuloze japonskega dresnika – tako za izdelavo papirja kot druge, na celulozi osnovane materiale.

Ugotovitve projekta bodo predstavljene na razstavi Prijazni sovražnik - japonski dresnik v laboratoriju papirja, ki bo na ogled v MAO (11. 12. 2015 – 28. 2. 2016), a s tem projekt gotovo ne bo zaključen. Pričakujemo lahko, da nas bo japonski dresnik še presenečal.