24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#Spoznaj svojo hrano

Razstava
11. 12. 2015–28. 2. 2016
Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Ali lahko na invazivne rastline pogledamo mimo njihove uničevalne narave in v njih prepoznamo skupno dobrino in priložnost za povezovanje ter sodelovanje? Kakšna je vloga oblikovalcev v tej skupni eko-nomiji? Lahko s prepoznavanjem sprememb v našem okolju ponovno osmislimo pozabljene obrti?

V sodelovanju z oblikovalkami iz Društva Re-generacija, Inštitutom za celulozo in papir, Mojstrsko delavnico Vevče in Oddelkom za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO smo pripravili razstavo o potencialih japonskega dresnika kot vira celuloze. Na razstavi je predstavljen proces ročne izdelave papirja ter nabor materialov in prototipov, ki jih spremljajo komentarji in predlogi za ravnanje znotraj novih naravnih dinamik, ki so se vzpostavile z razširitvijo obravnavane invazivne rastline.

Avtorice: Gaja Mežnarić Osole, Nuša Jelenec, Katarina Dekleva
Vodja projekta: Gaja Mežnarić Osole
Produkcija: Maja Šuštaršič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Raziskovalna skupina: dr. Tea Toplišek, dr. Janja Zule, Andrej Šinkovec, Gaja Mežnarić Osole, Nuša Jelenec, Katarina Dekleva
Partnerji: Društva Re-generacija, Inštitut za celulozo in papir, Mojstrske delavnice Vevče, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO
Podporniki: mag. Mateja Mešl, Mojca Vasle Cejan, Jože Valant
Oblikovanje: Mina Arko
Fotografija: Nataša Košmerl