24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test

Bienale industrijskega oblikovanja je bil uradno ustanovljen v jeseni leta 1963 na pobudo Mestnega sveta Ljubljane, Gospodarske zbornice SRS in strokovnih društev kot dvoletna primerjalna razstava jugoslovanskih in tujih dosežkov industrijskega oblikovanja. V šestdesetih letih je bil ob milanskem trienalu eden najpomembnejših oblikovalskih dogodkov v evropskem prostoru in tudi prvi tovrstni bienale na svetu. Množično so se ga udeleževali oblikovalci tako iz zahodno- kot tudi vzhodnoevropskih držav.

Namen bienala je bil spodbuditi in pospešiti razvoj jugoslovanske industrijske proizvodnje in oblikovanja, vplivati na menjavo dobro oblikovanih industrijskih predmetov v domači in mednarodni trgovini ter dvigniti splošno raven okusa in zahtev uporabnikov z vzgojo in vsestransko informiranostjo. BIO je več kot štirideset let temeljil na konceptu, ki so ga zastavili ob prvi bienalni razstavi (BIO 1, 1964), ko so dela razvrstili po kategorijah: Pohištvo, Svetila, Tekstil, Gostinsko-gospodinjska oprema in naprave, Optični predmeti, Elektrotehnični stroji in telekomunikacijski aparati, Stroji, industrijski izdelki strojne industrije, Športna oprema, Igrače, Arhitektonski detajli, Prometna sredstva, Embalaža in Vizualne komunikacije. Skozi kategorije, ki so jih razpisovali, je BIO obravnaval (industrijsko) oblikovane izdelke iz vsakdanjega, javnega, delovnega in bivanjskega okolja, katerih pomen in izpostavljenost sta se v različnih časovnih obdobjih spreminjala.

Že na prvi razstavi so organizatorji s postavitvijo del po področjih, ne glede na državo, iz katere so prihajala, pokazali, da želijo ustvariti situacije vzporejanja in soodnosnosti med razstavljenimi izdelki oziroma izpostaviti primerjalni značaj razstave. Razstava je imela tudi tekmovalni značaj. Mednarodna žirija je podeljevala nagrade: zlate medalje za najboljši izdelek, častne pohvale in nagrade za najboljše zasnove (kar so uvedli z BIO 4, 1971).

Na BIO 1 so lahko sodelovali proizvajalci in ustvarjalci, ki so se sami prijavili ali so bili k sodelovanju povabljeni. Z BIO 2 (1966) pa vse do BIO 21 (2008) so, ob priporočilu oblikovalskih združenj, razstave temeljile na nacionalnih selekcijah, ki so jih za posamezne države udeleženke pripravila nacionalna oblikovalska združenja.

Koncept bienala se je začel postopno spreminjati konec prvega desetletja 21. stoletja. Z BIO 21 (2008) so bile odpravljene nacionalne selekcije, možnost prijave je bila odprta za vse. Vsa prijavljena dela je pregledala mednarodna izbirna komisija, kot vselej pa je mednarodna žirija podelila nagrade. Leta 2011 je bil Bienale Industrijskega oblikovanja preimenovan v Bienale oblikovanja. BIO 23 (2012) je bil prvi kurirani bienale, s temo Razmerja v oblikovanju.

Vpogled v zgodovino bienala oblikovanja nudijo tudi dela, ki so v zadnjih petdesetih letih prejela nagrade žirij. Nagrajenih je bilo več kot 800 del.

Seznam prirediteljev, sekretarjev, oblikovalcev plakatov, celostnih grafičnih podob in razstav, članov mednarodnih žirij ter izbirnih komisij bienal (industrijskega) oblikovanja med letoma 1964 in 2012

1. bienale industrijskega oblikovanja

9. 10.–15. 11. 1964, Moderna galerija, Ljubljana.

Prireditelj: Sekretariat BIO v okviru Moderne galerije.
Sekretar BIO: Marijan Gnamuš.

Oblikovanje plakata: Majda Dobravec.
Postavitev razstave: Svetozar Križaj in Meta Hočevar.

Člani mednarodne žirije:
Gillo Dorfles, Italija
Karl Gerstner, Švica
Åke Huldt, Švedska
Svetozar Križaj, Ljubljana, Jugoslavija
Zoran Kržišnik, Ljubljana, Jugoslavija
Stanko Mandić, Beograd, Jugoslavija
Zdenka Munk, Zagreb, Jugoslavija
Mieczyslaw Porebski, Poljska
Edo Ravnikar, Ljubljana, Jugoslavija
Vjenceslav Richter, Zagreb, Jugoslavija
Ivan Štraus, Sarajevo, Jugoslavija
Nadomestna člana:
France Ivanšek, Ljubljana, Jugoslavija
Vladimir Braco Mušič, Ljubljana, Jugoslavija

2. bienale industrijskega oblikovanja

10. 6.–18. 9. 1966, Moderna galerija, Ljubljana.

Prireditelj: Sekretariat BIO v okviru Moderne galerije.
Sekretar BIO: Marijan Gnamuš.

Postavitev razstave: Majda Kregar, svetovalec Edvard Ravnikar.
Oblikovanje plakata: Mihajlo Arsovski.
Oblikovanje naslovne strani kataloga BIO: Grega Košak.
Za naslovno stran prvega dela kataloga je bil uporabljen motiv plakata razstave BIO 1 oblikovalke Majde Dobrave. Za naslovno stran drugega dela kataloga je bil uporabljen motiv plakata razstave BIO 2 oblikovalca Mihajla Arsovskega.

Člani mednarodne žirije:
Stojan Čelić, Beograd, Jugoslavija
Gillo Dorfles, Italija
Åke Huldt, Švedska
Zdenka Munk, Zagreb, Jugoslavija
Vladimir Braco Mušič, Ljubljana, Jugoslavija
Zvonimir Radić, Zagreb, Jugoslavija
Edo Ravnikar, Ljubljana, Jugoslavija
Vjenceslav Richter, Zagreb, Jugoslavija
Karl Schwanzer, Avstrija
Nadomestna člana:
Majda Dobravec, Ljubljana, Jugoslavija
Ivo Spinčič, Ljubljana, Jugoslavija

3. bienale industrijskega oblikovanja

19. 4.–26. 5. 1968, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana.

Prireditelj: Sekretariat BIO v okviru Moderne galerije.
Sekretar BIO: Marijan Gnamuš.

Zasnova razstavne konstrukcije in postavitev razstave: Matija Suhadolc in Janez Vrhunc.
Celostna grafična podoba: Grega Košak.

Člani mednarodne žirije:
Bernardo Bernardi, Zagreb, Jugoslavija
Wim Crouwel, Nizozemska
Josine Des Cressonnières, Belgija (ICSID)
Edo Ravnikar, Ljubljana, Jugoslavija
Paul Reilly, Združeno kraljestvo (ICSID)
Juri Solovjev, Sovjetska zveza
Gino Valle, Italija

4. bienale jugoslovanskega industrijskega oblikovanja

24. 9.–23. 10. 1971, Mestna galerija, Ljubljana.

Prireditelj: Sekretariat BIO v okviru Ambienta – Podjetje za napredek stanovanjskega in javnega okolja.
Sekretar BIO: Matija Murko.

Celostna grafična podoba: Grega Košak.
Postavitev razstave: Matija Suhadolc.

Zaradi vse večjih težav pri organizaciji bienala je Marijan Gnamuš že leta 1969 predlagal, da bi se izmenjevala jugoslovanski in mednarodni bienale, kar je v predlogu programa BIO 4 utemeljil tudi Matija Murko. Tako je bil BIO 4 prva razstava samo jugoslovanskih izdelkov, v sedemdesetih letih sta ji sledila še BIO 6 (1975) in BIO 8 (1979). Z BIO 9 (1981) pa so to prakso opustili.

Člani jugoslovanske žirije:
Bernardo Bernardi, Zagreb
Stane Bernik, Ljubljana
Ješa Denegri, Beograd
Murko Matija, Ljubljana
Zdenko Praskać, Sarajevo
Radoslav Putar, Zagreb
Savin Sever, Ljubljana
Bogoljub Teofanović, Beograd

5. bienale industrijskega oblikovanja

9.–22. 4. 1973, Gospodarsko razstavišče (hala C), Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Mihajlo Arsovski.
Postavitev razstave: Janez Suhadolc, Miha Kerin, Janez Koželj, Milan Zornik, Zvone Zupanek.

Člani mednarodne žirije:
Stane Bernik, Ljubljana, Jugoslavija
Roberto Bonetto, Italija
Ryszard Bojar, Poljska
Nenad Karpov, Sarajevo, Jugoslavija
Niko Kralj, Ljubljana, Jugoslavija
Fedor Kritovac, Zagreb, Jugoslavija
Benno Wissing, Nizozemska

6. bienale jugoslovanskega industrijskega oblikovanja

11.–22. 4. 1975, Gospodarsko razstavišče (hala A, I. nadstropje), Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Matjaž Vipotnik.
Postavitev razstave: Janez Suhadolc.

Člani jugoslovanske žirije:
Lenka Bajželj, Ljubljana
Bernardo Bernardi, Zagreb
Stane Bernik, Ljubljana
Goroslav Keller, Zagreb
Branko Kraševec, Ljubljana
Peter Krečič, Ljubljana
Miloš R. Perović, Beograd
Gojko Varda, Beograd

7. bienale industrijskega oblikovanja

25. 5.–12. 6. 1977, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Ratomir Kulić in Vladimir Mationi.
Postavitev razstave: Albert Kastelec, Matija Suhadolc.

Člani mednarodne žirije:
Stane Bernik, Ljubljana, Jugoslavija
Robert Gutmann, Zvezna republika Nemčija
Richard Hollerith, ZDA (ICSID)
Ryszard Otręba, Poljska (ICOGRADA)
Radoslav Putar, Zagreb, Jugoslavija
Nadomestni član:
Fedor Kritovac, Zagreb, Jugoslavija

8. bienale jugoslovanskega industrijskega oblikovanja

4.–28. 10. 1979, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Vaso Krčmar.
Postavitev razstave: Barbara Kraigher in Franc Kveder.

Člani jugoslovanske žirije:
Majda Dobravec Lajovic, Ljubljana
Mladen Kolobarić, Sarajevo
Grega Košak, Ljubljana
Peter Krečič, Ljubljana
Ivan Picelj, Zagreb
Vjenceslav Richter, Zagreb
Slobodan Ristić, Beograd

9. bienale industrijskega oblikovanja

24. 4.–17. 5. 1981, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Peter Škerlavaj.
Postavitev razstave: Marjan Loboda, sodelavec Franko Mele.

Člani mednarodne žirije:
Roman Duszek, Poljska (ICOGRADA)
Grega Košak, Ljubljana, Jugoslavija
Stefan Lengyel, Zvezna republika Nemčija
Vjenceslav Richter, Zagreb, Jugoslavija
Carla Venosta, Italija (ICSID)
Nadomestna članica:
Majda Dobravec Lajovic, Ljubljana, Jugoslavija

10. bienale industrijskega oblikovanja

8.–26. 10. 1984, Cankarjev dom in Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Željko Borčić.
Avtor postavitev razstave: Stane Bernik.
Oblikovalec postavitve razstave: Ranko Novak.

Člani mednarodne žirije:
Bernardo Bernardi, Zagreb, Jugoslavija
Stane Bernik, Ljubljana, Jugoslavija
Philippe Gentil, Francija (ICOGRADA)
Stefan Lengyel, Zvezna republika Nemčija
Terje Meyer, Norveška
Nadomestni član:
Janez Smerdelj, Titovo Velenje, Jugoslavija

11. bienale industrijskega oblikovanja

29. 9.–19. 10. 1986, Cankarjev dom in Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Miljenko Licul, Ranko Novak.
Postavitev razstave: Jani Bavčer, Vladimir Pezdirc, SM Delo.

Člani mednarodne žirije:
Carl Auböck, Avstrija
Ješa Denegri, Beograd, Jugoslavija
Alan Fletcher, Združeno kraljestvo
Alessandro Mendini, Italija
Aladár Németh, Madžarska
Nadomestni član:
Stane Bernik, Ljubljana, Jugoslavija

12. bienale industrijskega oblikovanja

3.–24. 10. 1988, Cankarjev dom in Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Marjan Kocjan.
Postavitev razstave: Marjan Kocjan.

Člani mednarodne žirije:
Pere Aguirre, Španija
Michael Blank, Nemška demokratična republika
Giancarlo Iliprandi, Italija (ICOGRADA)
Stefan Lengyel, Zvezna republika Nemčija
Peter J. Lord, Velika Britanija (ICSID)
Ivan Picelj, Zagreb, Jugoslavija
Nadomestni član:
Ljuban Klojčnik, Ljubljana, Jugoslavija

13. bienale industrijskega oblikovanja

17. 5–14. 6. 1992, Jakopičeva galerija, Mestna galerija in avla Iskre, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Radovan Jenko.
Postavitev razstave: Marjan Kocjan.

Člani mednarodne žirije:
Željko Borčić, Slovenija
Maja Kržišnik, Slovenija
Masayuki Kurokawa, Japonska
Bob Noorda, Italija (ICOGRADA)
Ettore Sottsass, Italija
Nils Tvengsberg, Norveška (ICSID)

14. bienale industrijskega oblikovanja

10. 10.–11. 11. 1994, Narodni muzej in Jakopičeva galerija, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Jože Domjan.
Postavitev razstave: Janez Kocjan, Libero Petrič.

Člani mednarodne žirije:
Stane Bernik, Slovenija
Bob Blaich, ZDA
Adelia Borges, Brazilija
Zdenka Burianova, Slovaška
Mai Felip, Španija (ICSID)
Peter Frank, Nemčija
Pilippe Gentil, Francija (ICOGRADA)

15. bienale industrijskega oblikovanja

1.–30. 10. 1996, Trg republike, Jakopičeva galerija, avla stolpnice Nove Ljubljanske banke, stolpnica TR3 in IDCO, Ljubljana

Prireditelj: Arhitekturni muzej, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Ivo Marko.
Postavitev razstave: Maja Tasič Demšar.

Člani mednarodne žirije:
Zdenka Burianová, Slovaška (ICSID)
Verena Formanek, Avstrija
Hans Höger, Namčija
Marcello Siard, Italija
WŁadsŁaw Pluta, Poljska
Guy Schockaert, Belgija (ICOGRADA)
Vladimir Pezdirc, Slovenija

16. bienale industrijskega oblikovanja

5. 10.–8. 11. 1998, Jakopičeva galerija, Ljubljanski grad, IDCO in tovarna Rog, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Neva Štembergar.
Postavitev razstave: Maja Tasič Demšar, Jože Logar.

Člani mednarodne žirije:
Gemma Bernal, Španija
Peter Frank, Nemčija
Theo Groothuizen, Nizozemska (ICSID)
Sadik Karamustafa, Turčija (ICOGRADA)
Janez Smerdelj, Slovenija

17. bienale industrijskega oblikovanja

5. 10.–5. 11. 2000, Ljubljanski grad in tovarna Rog, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej Ljubljana.
Sekretarka BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Miljenko Licul in Julija Zornik, Studio Zodiak.
Postavitev razstave: Maja Tasič Demšar.

Člani mednarodne žirije:
Jani Bavčer, Slovenija
Stane Bernik, Slovenija
Severin Filek, Avstrija
Theo Groothuizen, Nizozemska (ICSID)
Sanja Rocco, Hrvaška (ICOGRADA)
Nadomestna članica:
Maja Kržišnik, Slovenija

18. bienale industrijskega oblikovanja

1.–30. 10. 2002, Poslovno trgovski center Evropa, Ljubljana.

Prireditelj: Arhitekturni muzej Ljubljana.
Sekretarka BIO: Špela Šubic.
Vodja projekta BIO: Lenka Bajželj.

Celostna grafična podoba: Dušan Jovanovič, Studio Karstium.
Postavitev razstave: Maja Tasič Demšar.

Člani mednarodne žirije:
Severin Filek, Avstrija
Stephen Hitchins, Velika Britanija (BEDA)
Tapani Hyvönen, Finska (ICSID)
Maja Krišnik, Slovenija
Guy Schockaert, Belgija (ICOGRADA)
Fedja Vukić, Hrvaška

19. bienale industrijskega oblikovanja

15. 9.–15. 10. 2004, Arhitekturni muzej Ljubljana, grad Fužine.

Prireditelj: Arhitekturni muzej Ljubljana
Sekretarka BIO: Špela Šubic

Celostna grafična podoba: Jani Bavčer, Grega Vovk, Arsenal
Postavitev razstave: Maja Tasič Demšar

Člani mednarodne žirije:
Stephen Hitchins, Velika Britanija (BEDA)
Aldo Cibic, Italija
Robin Edman, Švedska (ICSID)
Czeslawa Frejlich, Poljska
Ruth Klotzel, Brazilija (ICOGRADA)

20. bienale industrijskega oblikovanja

5. 10.–5. 11. 2006, Arhitekturni muzej Ljubljana, grad Fužine.

Prireditelj: Arhitekturni muzej Ljubljana
Sekretarka BIO: Špela Šubic

Celostna grafična podoba: arnoldvuga+.
Oblikovalska zasnova plakata prijavnice: Janja Grubar.
Postavitev razstave: Mima Suhadolc.

Člani mednarodne žirije:
Francisco Carrera, Španija
Leimei Julia Chiu, Japonska
Massimo Pitis, Italija (BEDA)
Jacques Lange, Republika Južna Afrika (ICOGRADA)
Judit Várhelyi, Madžarska (ICSID)

21. bienale industrijskega oblikovanja

2. 10.–2. 11. 2008, Arhitekturni muzej Ljubljana, grad Fužine.

Prireditelj: Arhitekturni muzej Ljubljana.
Sekretarka BIO: Špela Šubic.

Celostna grafična podoba: Gigodesign.
Postavitev razstave: Studio Jure Miklavc: Jure Miklavc, Barbara Šušteršič, Jaka Verbič, Jože Carli.

Do BIO 21 so dela za razstavo izbirala nacionalna oblikovalska združenja. Z BIO 21 (2008) so bile odpravljene nacionalne selekcije, možnost prijave (prek spleta) je bila odprta za vse. Vsa prijavljena dela je pregledala mednarodna izbirna komisija, kot vselej pa je mednarodna žirija podelila nagrade.

Člani mednarodne izbirne komisije:
Katja Burger, Slovenija
Hilde Bouchez, Belgija
Petra Černe Oven, Slovenija
Paolo Favaretto, Italija
Rudolf Greger, Avstrija
Bojan Klančar, Slovenija
Gergely Nádas, Madžarska

Člani mednarodne žirije:
Iva Babaja, Hrvaška
Vivian Cheng Wai Kwan, Hong Kong
Paulo Maldonado, Portugalska
Victor Marolin, ZDA
Johan Valcke, Belgija

22. bienale industrijskega oblikovanja

7. 10.–7. 11. 2010, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana.

Prireditelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana.
Sekretarka BIO: Špela Šubic.
Vodja BIO: Maja Šuštaršič.

Celostna grafična podoba: Gigodesign.
Postavitev razstave: Studio Jure Miklavc: Jure Miklavc, Barbara Šušteršič, Jaka Verbič, Jože Carli.

Člani mednarodne izbirne komisije:
Veronika Egger, Avstrija
Ilona Gurjanova, Estonija
Cvetka Požar, Slovenija
Barbara Predan, Slovenija
Lidija Pritržnik, Slovenija
Michał Stefanowski, Poljska
Nedjeljko Špoljar, Hrvaška
Georg Wanker, Avstrija
Jonathan Young, Velika Britanija

Člani mednarodne žirije:
Luigi Ferrara, Kanada
Vivian Cheng Wai Kwan, Hong Kong
Malcolm Garrett, Združeno kraljestvo
Peter Krečič, Slovenija
Sanna Simola, Finska

Razmerja v oblikovanju. 23. bienale industrijskega oblikovanja

27. 9.–11. 11. 2012, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana.

Kustosinji razstave: Margo Konings in Margriet Vollenberg, Organisation in Design.

Prireditelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana.
Vodja BIO: Maja Šuštaršič.
Direktor BIO: Matevž Čelik.

Celostna grafična podoba: Kabinet 01.
Oblikovanje razstave: Joost van Bleiswijk.

Člani mednarodne žirije:
Giulio Cappellini, Italija
Sven Jonke, Hrvaška
Sophie Lovell, Nemčija
Jimmy MacDonald, Združeno kraljestvo
Vasa J. Perović, Slovenija

Ob 50. obletnici Bienala (industrijskega) oblikovanja smo zbrali pomembnejše odzive iz medijev. Oglejte si izbor bibliografije o Bienalu (industrijskega) oblikovanja. več

Spremljevalni dogodki (razstave, simpoziji, predavanja, okrogle mize, natečaji za plakat BIO, seminarji, predvajanje filmov, po letu 2006 tudi ustvarjalne delavnice ...) so postali stalnica, ki je bogatila in dopolnjevala bienalno razstavo ter vzpostavljala diskurz o oblikovanju. več