24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test

Partnerji

Glavni partnerji BIO

RRA LUR
RCKE

RCKE, Regionalni Center Kreativne Ekonomije, ki se je v okvirih RRA LUR v zadnjem letu uveljavil kot praktični povezovalec gospodarstva s kreativnimi industrijami, je v BIO 50 posebej zadolžen za podporo in usmerjanje skupinama Dostopno življenje in Skrite obrti. Cilj RCKE v okvirih programske zasnove BIO je ustvariti trajne oziroma trajnejše oblike ekonomskih povezav v okvirih projektov, ki bodo dvignili tako ekonomsko učinkovitost kreativnih industrij kot kreativni potencial obstoječih slovenskih industrij.

RRA LUR, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – spodbuja kreativnost, znanje, podjetništvo in okoljsko odgovornost za trajnostni razvoj osrednjeslovenske regije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Evropski skladi

ELES

ELES, d.o.o., kot glavni partner Bienala oblikovanja podpira njegov povezovalni in interdisciplinarni pristop ter številne dogodke – foto natečaj, otroške delavnice, vodene oglede in otvoritveni dogodek. ELES, d.o.o. je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja RS ter pomembna in trdna hrbtenica slovenskega elektrogospodarstva. V ELES-u strateško, odgovorno in trajnostno načrtujejo, gradijo in vzdržujejo prenosno omrežje Slovenije, skrbijo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije ter tesno povezani tudi s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpeti v evropski energetski sistem.

Glavni pokrovitelji

Glavni medijski pokrovitelj

Radio Televizija Slovenija

Podporniki in pokrovitelji

MZK

Urad vlade RS za komuniciranje

Holland

Video lectures

Mednarodni medijski pokrovitelji

Uncube

Arts Thread

Designeast.eu

Medijski pokrovitelji

Glavni PR partner

Partnerji

MGML

MG-MSUM

Pokrovitelji tem in udeležencev


Skrite obrti


Spoznaj svojo hrano