24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#Spoznaj svojo hrano
foto: Re-Generacija foto: Re-Generacija foto: Re-Generacija
foto: Re-Generacija

Ali lahko na invazivne rastline pogledamo mimo njihove uničevalne narave in v njih prepoznamo novo skupno dobrino in priložnost za povezovanje in razvoj?

Dresnik nabran na prvi delavnici je bil po dveh tednih sušenja s pomočjo Jožeta Valanta iz Mojstrske delavnice Vevče zmlet na centimetrske koščke.

Pripravljen je bil za proces delignifikacije, nadaljnje obdelave in bistvenega postopka na poti do "pravega" papirja.

Projekt poteka v okviru projekta Skriti potenciali tradicionalnih gospodarskih panog, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo RS in v sodelovnaju z Društvom Re-generacija,Inštitutom za celulozo in papir (ICP), Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje.