24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#Spoznaj svojo hrano
Nataša Košmrl
Nataša Košmrl

Invazivne tujerodne vrste so rastline in živali, ki so se zaradi sodobnih načinov migracij in prostega pretoka blaga iz svojega izvornega habitata razširile po celem svetu in na ozemljih z ugodnimi razmerami našle nov bivalni prostor. Ker so nekatere izmed njih sčasoma začele uspevati bolje kot marsikatera samonikla vrsta, so se začeli ljudje spraševati o posledicah razširjanja tujerodnih vrst za domačo biodiverziteto, kmetijstvo in gospodarstvo. Kot odgovor na strah pred ekološko in ekonomsko škodo, ki bi jo lahko povzročilo razširjanje invazivnih tujerodnih vrst, so se rodile različne politike in strategije zatiranja priseljenih osvajalcev.

Ali lahko na invazivne rastline pogledamo mimo njihove uničevalne narave in v njih prepoznamo novo skupno dobrino in priložnost za povezovanje in razvoj? V sodelovanju z Inštitutom za celulozo in papir (ICP), Društvom Re-generacija, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje bomo v okviru projekta PRIJAZNI SOVRAŽNIK — JAPONSKI DRESNIK IN NJEGOVA UPORABA V PAPIRNIŠTVU izvedli raziskavo potencialov japonskega dresnika kot vira celuloze in na celulozi osnovanih materialov za potrebe lokalnih in širših skupnosti. Raziskava bo iskala možnosti sinergije med invazivno vrsto in našimi ekonomskimi, kulturnimi in naravnimi okolji.

Proces in rezultati raziskovalnega in razvojnega dela interdisciplinarne skupine bodo predstavljeni na zaključni razstavi, ki bo na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Nabor materialov in prototipv ter izbor premislekov o odkritih priložnostih, ki jih ta invazivna rastlina “skriva”, bo odprl prostor za nadaljnjo debato in refleksijo privzetega odnosa do tujerodnih rastlinskih vrst v našem kulturnem in naravnem okolju.

POZIV K SODELOVANJU PRI RAZISKOVALNEM PROJEKTU!

Trajanje projekta: 1. 9. - 31. 12. 2015
Avtorice in idejne vodje projekta: Gaja Mežnarić Osole, Nuša Jelenec, Katarina Dekleva
Interdisciplinarna raziskovalna skupina: dr. Janja Zule, Andrej Šinkovec, Gaja Mežnarić Osole, Nuša Jelenec, Katarina Dekleva
Zunanji sodelavci: Nataša Košmerl (fotografija), Mina Arko (oblikovanje)
Vodja projekta: Gaja Mežnarič Osole

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS. Projekt sledi javnemu interesu in konkretnim ciljem ter ukrepom, navedenih v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in je v skladu s poslanstvom in dejavnostjo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Projekt poteka v okviru projekta Skriti potenciali tradicionalnih gospodarskih panog, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo RS.