24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#BIO 50

BIO se z letošnjim konceptom podaja na področje sodelovanja, ki ga vzpostavlja tudi z glavnimi partnerji, pokrovitelji in podporniki. Njihova podpora omogoča, da se v novem inovativnem formatu čedalje bolj vzpostavlja kot relevanten mednarodni dogodek. Doslej sta glavna partnerja BIO 50 postala podjetje ELES, d. o. o., in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije z njenim Regionalnim centrom kreativne ekonomije.

ELES, d. o. o., kot glavni partner Bienala oblikovanja podpira njegov povezovalni in interdisciplinarni pristop ter številne dogodke – foto natečaj, otroške delavnice, vodene oglede in otvoritveni dogodek. ELES, d. o. o. je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja RS ter pomembna in trdna hrbtenica slovenskega elektrogospodarstva. V ELES-u strateško, odgovorno in trajnostno načrtujejo, gradijo in vzdržujejo prenosno omrežje Slovenije, skrbijo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije ter tesno povezani tudi s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpeti v evropski energetski sistem.

RCKE, Regionalni Center Kreativne Ekonomije, ki ga je ustanovila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), v okviru BIO 50 izvaja usmerjanje in podporo skupinama Dostopno življenje in Skrite obrti s ciljem oblikovanja trajnejših in ekonomsko učinkovitih povezav med kreativnimi industrijami in slovenskim gospodarstvom. RRA LUR je med drugim tudi z ustanovitvijo RCKE dokazala, da s spodbujanjem kreativnosti in podjetništva ob hkratni okoljski odgovornosti usmerja trajnosten razvoj osrednjeslovenske regije.

V omenjeni skupini Skrite obrti je BIO povezal oblikovalce s slovenskimi podjetji, s katerimi sodelujejo v raziskovalnem procesu. Projekte za BIO 50 pripravljajo s podjetji: Steklarna Hrastnik, Tiporenesansa, Kamena, Petrič, Rokodelski center Ribnica in Interseroh & Consensus & Plastika Skaza.

BIO nadaljuje dolgoletno sodelovanje s podjetjem Riko, d. o. o., ki ga spremlja in podpira že od leta 2004. Riko podpira dobro oblikovanje, ki zmore zaznati nove potrebe, nova pričakovanja, nove želje in jih prenesti v nov izraz, kar odpira nove možnosti in alternative. BIO vidi kot zaželeno stičišče, ki s kritičnim zaznavanjem možnih smeri razvoja oblikovalske stroke zagotavlja presenetljive izdelke in koncepte, ki spreminjajo pojmovanje oblikovanja in proizvodnje. V okviru bienala sodeluje tudi z zanimivi dogodki iz spremljevalnega programa.

Nadaljujemo tudi sodelovanja z družbama Petrol in Gorenje ter glavnim medijskim pokroviteljem RTV Slovenija. Široko zastavljen projekt BIO, v okviru katerega dejavnosti izvaja tudi skupina Javna voda – Javni prostor, je izzval zanimanje družbe JP Vodovod-Kanalizacija, ki se »pridružuje aktivnostim ob 24. BIO, saj smo prepoznali, da se sporočilnost letošnjega bienala močno prepleta z vsebino ozaveščevalnih aktivnosti, po katerih smo med splošno in strokovno javnostjo prisotni že desetletja. Voda je naša skupna odgovornost in je pomemben in prepoznaven del urbanega okolja Ljubljane. Urejenost voda v mestu je izkaz urejenosti mesta nasploh. Ni nam vseeno, v kakšnem stanju bomo vode v Ljubljani zapustili našim zanamcem. Skupaj lahko storimo več.«

Z letošnjim prodornim konceptom smo pridobili podporo ugledne fundacije Creative Industries Fund NL, ki spodbuja področje kreativnih industrij ter pomembne oblikovalske in arhitekturne dogodke. Sofinancer BIO je Ministrstvo RS za kulturo, partnerji pa so še Turizem Ljubljana, Urad vlade RS za komuniciranje, različna tuja predstavništva v Sloveniji in Videolectures.net. BIO 50 je z novim prodornim konceptom spodbudil zanimanje tudi mednarodnih medijev. Doslej smo vzpostavili sodelovanja s spletnimi mediji s področja arhitekture, oblikovanja in umetnosti: Uncube, Designeast, Artsthread in Architectuul ter vodičem In Your Pocket. Jeseni pripravljamo tudi ogled bienala za novinarje tujih medijev.

Vsi partnerji, pokrovitelji in podporniki projekta BIO 50