24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#Nanoturizem
Arhiv OAZA Arhiv OAZA Arhiv OAZA Arhiv OAZA
Arhiv OAZA

V avtorstvu in založbi kolektiva OAZA je nastala publikacija, ki zaobjema vse do sedaj realizirane aktivnosti znotraj iniciative “Projekt Ilica” ter na enem mestu popiše obrtnike in njihove dejavnosti ter profile v VOL 1 Register nositelja znanja. Vsebuje pa tudi kontekstualizacijo projekta iz različnih vidikov, saj o vlogi oblikovalca znotraj socialnega oblikovanje razmišlja Jan Boelen, mentorja skupine Nanoturizem Tina Gregorič in Aljoša Dekleva pa o participativni vrednosti samega projekta v okviru alternativne turistične ponudbe v Zagrebu. S publikacijo OAZA ustvarja prostor za dialog med potencialnimi udeleženci v projektu in opozarja na specifiko socialnega oblikovanje. Na svojevrstni študiji primera predstavlja prvi korak k vzpostavitvi modela razvoja lokalne skupnosti, čigar metodologija naj bi se v bližnji prihodnosti uporabljala tudi na regionalnem nivoju – v Beogradu in Skopju.