24. bienale oblikovanja
Ljubljana, Slovenija
18. 9.—7. 12. 2014
Slo
·
Eng
3, 2, 1 ... Test
#Nanoturizem
By Design or By Disaster
By Design or By Disaster

V juniju sta imela avtorja projekta predavanje v DoD TALK: By By Design or By Disaster na Univerzi Unibz v Bolzanu. Gre za meddisciplinarni cikel konferenc povezanih s trajnostnim razvojem in oblikovanjem. Predavanje se je osredotočilo na participativne izkušnje v nasprotju s kulturnih potrošništvom, vlogo muzejev danes ter oblikovanjem kot disciplino spreminjajočih se navad.